ФАМИЛИЈАРНО ЗДРАВЈЕ

Најчеста дилема кај родителите на деца со опструктивен бронхит е дали лекот што е потребен за ...
Анемија или слабокрвност е намалување на масата на црвените крвни клетки и е најчесто нарушување на ...
Реконструктивна ортогнатна хирургија е специјализирана гранка на максилофацијалната хирургија во чиј хируршки третман се диспропорциите на ...

Дигестивно здравје

Најчест симптом е печење или болка во пределот помеѓу градите и стомакот. Типично болката е поинтензивна ...
Брзо заздравување, скратено време на хоспитализација, помала болка и подобри резултати во споредба со класичните хируршки ...
Синдромот на нервозно дебело црево е една од најнепријатните стомачни тегоби, но и најчесто гастроинтестинално заболување ...