ВО „АЏИБАДЕМ СИСТИНА“ ПРЕВЕНТИВЕН НЕОНАТАЛЕН МЕТАБОЛЕН СКРИНИНГ: РАНО…

„Аџибадем Систина“ почнa со таканаречен метаболен скрининг на новороденчиња со што во оваа клиничка болница се спроведува комплетен скрининг на секое бебе. Тоа всушност е златен стандард во грижата на децата во земји со високо…

РЕДОВНИОТ ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД НЕОПХОДЕН ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ…

Спонтан абортус претставува ран губиток на бременоста пред 22. гестациска недела. Сепак, најголем дел, односно 80% од абортусите се случуваат до 12. недела од бременоста. Д-р Александар Бојаџиев, гинеколог акушер, објаснува дека генерално 12-15% од…

УЛТРАЗВУЧЕН СКРИНИНГ ВО ТЕК НА БРЕМЕНОСТ – СÈ…

Во следењето на бременоста, темата скрининг е најчесто експлоатиран термин како од страна на лекарите, но исто така и од страна на пациентките. Во овој текст д-р Павле Димчев, гинеколог-акушер, објаснува што всушност претставува поимот…

НЕМА ЗГОЛЕМЕН РИЗИК ЗА ТРУДНИЦИТЕ ОД КОРОНАВИРУС, ДОЕЊЕТО…

Идните родители исправени пред најодговорната улога во животот во услови кога во светот е прогласена пандемија на коронавирус се соочуваат со низа прашања поврзани како со самата бременост, така и со грижата за новороденчето по…

Замор при доење и ненапредување во тежина –…

Вродените срцеви аномалии се јавуваат кај околу 1% од сите новородени бебиња. Д-р Ведран Стојановиќ, педијатар на детската кардиохирургија при  Клиничката болница „Аџибадем Систина“ вели дека не сите аномалии се со иста клиничка слика и…

Затнување на млечните канали

Најчеста причина за затнување на млечните канали се скратените и нередовни подои, неправилното позиционирање (лоша поставеност) за време на подојот или постојан притисок од несоодветна облека. Ако мајката го ограничува траењето на подојот, времето што…

Замрзнување на јајце клетки

Зaмрзнувањето на јајце клетки  е релативно нова постапка во областа на асистираните репродуктивни технологии. Јајце клетките имаат поголем волумен на вода споредено со ембрионите. Поголемата застапеност на водата во јајце клетките го зголемува формирањето на…

Оплодување со донирана сперма

Основна индикација за парот да почне со процес на асистирана репродукција со донирана сперма е отсуство на сперматозоиди во ејакулатот, односно во тестикуларното ткиво. Во Р Македонија постои закон кој овозможува полнолетни и деловно способни…