Оплодување со донирана сперма

Основна индикација за парот да почне со процес на асистирана репродукција со донирана сперма е отсуство на сперматозоиди во ејакулатот, односно во тестикуларното ткиво. Во Р Македонија постои закон кој овозможува полнолетни и деловно способни…

Машката неплодност – oплодување со донирана сперма

Основна индикација за парот да почне со процес на асистирана репродукција со донирана сперма е отсуство на сперматозоиди во ејакулатот, односно во тестикуларното ткиво. Во нашата земја постои закон кој овозможува полнолетни и деловно способни…

Првите 5 дена по раѓањето клучни за адаптација…

Со чинот на раѓањето и пресекувањето на папочната врвка се случува само физичко одделување на новороденчето од мајката. Но, симбиозата мајка-дете трае во текот на целиот живот, а особено е потребна во првите денови. За…

Компликации при раѓање со повторен царски рез

Царскиот рез претставува породување со хируршки зафат, каде во општа и епирурална или спинална анестезија со, најчесто, попречен рез во долниот дел од стомакот, се вади плодот. Со зголемување на процентот на царски резови расте…

Не можете да забремените? – Проверете ја тироидната…

Оваа жлезда со изглед на пеперутка сместена на предната страна на вратот е одговорна за лачење хормони кои го регулираат метаболизмот. Нивното оптимално ниво влијае на функцијата на кардиоваскуларниот, респираторниот и нервниот систем, на системот…

Магнетна резонанца на фетус – безбедна метода за…

Магнетната резонанца (МРИ) на фетус претставува иследување што се користи за евалуација на вродените аномалии и последователни компликации на фетусот. Снимката дава прецизен, детален приказ на фетусот, детектира суптилни аномалии, како и комплексни аномалии на…

Прееклампсија – зошто е важно да ја откриете…

Прееклампсијата е сериозна компликација што се јавува во текот на бременоста, најверојатно како последица на одредено нарушување во постелката и претставува сериозна закана за намалување на дотокот на крв од мајката до плодот. Д-р Даниела…

Фетална ехокардиографија  – скрининг за најрано откривање срцеви…

Ако порано се сметало дека фетална ехокардиографија треба да се направи кај трудници кај кои постојат ризик-фактори за можна срцева аномалија на фетусот, денес статистичките податоци од бројни референтни кардиолошки и кардиохируршки центри во Европа…