Транспорт за критично болни новороденчиња

Неонатален итен транспортен сервис (НИТС) е специјализиран санитетски транспорт од еден до друг медицински центар на критично болни новородени. За негово успешно спроведување неопходна е соодветна опрема, специјално санитетско возило и едуциран медицински тим.  Кои…

Инфекции во бременоста и нивен третман

Инфекциите кои се појавуваат во бременоста можат да поминат незабележано, но можат и да направат оштетувања како на плодот така и на здравјето на идната мајка. За тоа потребно е  навреме да се дијагностицираат и…

Четири нормални појави кај новороденчињата

Со пристигнување на новороденчето, доаѓаат денови исполнети со измешани чувства на љубов, грижа и посветеност. Сакате да биде се во најдобар ред со вашето малечко, па минувате часови гледајќи го и анализирајќи го секој негов…

Акни во бременост

Појавата на акни е еден од најчестите проблеми со кожата во текот на бременоста. Најновите студии покажуваат дека речиси секоја втора трудница има проблеми со акни на лицето од различен степен, а понекогаш тие може…

Имплантациско крвавење во бременост

Имплантациското  крвавење е појава на мали точкасти крвавења кое се јавува помеѓу 6. и 12. ден од концепцијата (зачнување). Тоа е еден од раните симптоми на бременост. Доколку забележите ситни црвени точки на долната облека,…

Замрзнување на јајце клетки

Зaмрзнувањето на јајце клетки  е релативно нова постапка во областа на асистираните репродуктивни технологии. Јајце клетките имаат поголем волумен на вода споредено со ембрионите. Поголемата застапеност на водата во јајце клетките го зголемува формирањето на…

Зошто плачат бебињата?

Плачењето е дел од нормалниот развој на доенчето во првите три месеци од животот.Сепак, многу е важно да се разграничи нормалниот плач од плачот предизвикан од болест – на пример од инфекција, алергија на протеини…

Бременост со ампутирано грло на матка

Бременоста е динамичен процес и доколку попушти функцијата на грлото на матката и започне отворање или скратување на истото, тогаш треба да се направи серклаж по вагинален пат. Трансабдомионалниот серклаж е единствено решение за оние…