Магнетна резонанца на фетус – безбедна метода за…

Магнетната резонанца (МРИ) на фетус претставува иследување што се користи за евалуација на вродените аномалии и последователни компликации на фетусот. Снимката дава прецизен, детален приказ на фетусот, детектира суптилни аномалии, како и комплексни аномалии на…

Прееклампсија – зошто е важно да ја откриете…

Прееклампсијата е сериозна компликација што се јавува во текот на бременоста, најверојатно како последица на одредено нарушување во постелката и претставува сериозна закана за намалување на дотокот на крв од мајката до плодот. Д-р Даниела…

Фетална ехокардиографија  – скрининг за најрано откривање срцеви…

Ако порано се сметало дека фетална ехокардиографија треба да се направи кај трудници кај кои постојат ризик-фактори за можна срцева аномалија на фетусот, денес статистичките податоци од бројни референтни кардиолошки и кардиохируршки центри во Европа…

Хорион биопсија прецизен пренатален тест

Хорион биопсија е пренатален дијагностички тест со кој се зема сосема мал дел од хорионските ресички на фетусот со цел да се откријат хромозомски и други генетски абнормалности на плодот. Кога се прави оваа постапка,…

Престој во NICU што треба да знаете

Грижата, негата и лекувањето на предвремено родените бебиња бара големо познавање и искуство на тимот, а пристапот во водењето треба да е мултидисциплинарен. Д-р Симонида Спасевска, педијатар неонатолог, вели дека покрај спасување живот, стабилизација и…

D-димери во бременост

Во текот на нормална бременост постои зголемен ризик од крвавење и тромбоза. Ризикот од крвавење е повисок во периодот околу и по породувањето, а ризикот од тромбоза е зголемен во текот на целата бременост, особено…

5 методи кои ја враќаат надежта за бебе

Благодарение на асистираната репродукција, до сега во светот се родени околу три и пол милиони бебиња. Од 1978 година, кога е направено првото ин витро оплодување и е родена Лујза Браун, до денеска е очигледен…

Причини за предвремено породување

На светско ниво предвремено родени се околу 10% од бебињата, или од десет деца едно се раѓа предвреме. Предвремено породување значи секое породување што настанало пред комплетна 37. гестациска недела. Процентот на недоносени деца постојано…