Замрзнување на јајце клетки

Зaмрзнувањето на јајце клетки  е релативно нова постапка во областа на асистираните репродуктивни технологии. Јајце клетките имаат поголем волумен на вода споредено со ембрионите. Поголемата застапеност на водата во јајце клетките го зголемува формирањето на…

Оплодување со донирана сперма

Основна индикација за парот да почне со процес на асистирана репродукција со донирана сперма е отсуство на сперматозоиди во ејакулатот, односно во тестикуларното ткиво. Во Р Македонија постои закон кој овозможува полнолетни и деловно способни…

Машката неплодност – oплодување со донирана сперма

Основна индикација за парот да почне со процес на асистирана репродукција со донирана сперма е отсуство на сперматозоиди во ејакулатот, односно во тестикуларното ткиво. Во нашата земја постои закон кој овозможува полнолетни и деловно способни…

Првите 5 дена по раѓањето клучни за адаптација…

Со чинот на раѓањето и пресекувањето на папочната врвка се случува само физичко одделување на новороденчето од мајката. Но, симбиозата мајка-дете трае во текот на целиот живот, а особено е потребна во првите денови. За…

Компликации при раѓање со повторен царски рез

Царскиот рез претставува породување со хируршки зафат, каде во општа и епирурална или спинална анестезија со, најчесто, попречен рез во долниот дел од стомакот, се вади плодот. Со зголемување на процентот на царски резови расте…

Не можете да забремените? – Проверете ја тироидната…

Оваа жлезда со изглед на пеперутка сместена на предната страна на вратот е одговорна за лачење хормони кои го регулираат метаболизмот. Нивното оптимално ниво влијае на функцијата на кардиоваскуларниот, респираторниот и нервниот систем, на системот…

Магнетна резонанца на фетус – безбедна метода за…

Магнетната резонанца (МРИ) на фетус претставува иследување што се користи за евалуација на вродените аномалии и последователни компликации на фетусот. Снимката дава прецизен, детален приказ на фетусот, детектира суптилни аномалии, како и комплексни аномалии на…

Прееклампсија – зошто е важно да ја откриете…

Прееклампсијата е сериозна компликација што се јавува во текот на бременоста, најверојатно како последица на одредено нарушување во постелката и претставува сериозна закана за намалување на дотокот на крв од мајката до плодот. Д-р Даниела…