Чир на желудник и дванаесетпалечното црево

Најчест симптом е печење или болка во пределот помеѓу градите и стомакот. Типично болката е поинтензивна кога желудникот е празен, а може да трае од неколку минути до неколку часа. Чирот на желудникот и дванаесетпалечното…

Aбдоминална хирургија без рез

Брзо заздравување, скратено време на хоспитализација, помала болка и подобри резултати во споредба со класичните хируршки методи се клучните предности на лапароскопската абдоминална хирургија. Лапароскопската хирургија денес спаѓа во рутинска процедура во сите референтни хируршки…

Навики кои можат да предизвикаат запек

Доколку некогаш сте имале запек, знаете за колку незгодна состојба се работи. Иако лаксативите краткорочно можат да помогнат, менувањето на некои животни навики можат да го реши овој проблем засекогаш. Набројуваме неколку навики кои треба…

Крвавење во дигестивен трaкт – кои се причините?

Крвавење во дигестивниот систем е симптом за повеќе состојби и болести. Причини може да бидат повеќе, од најобични воспалителни промени па сè до малигни болести. Д-р Тони Јосифовски, дигестивен хирург, објаснува дека крвавењето во дигестивниот…

Кронова болест и улцеративен колитис – болести на…

Воспалителните цревни заболувања, како улцеративниот колитис и Кроновата болест, се хронични воспаленија на гастроинтестиналниот тракт од непознато потекло. Современиот начин на живот, особено стресот и исхраната, се ризик фактори за појава на овие заболувања кои…

5 совети за превенција на дебелото црево кај…

Иако карциномот на дебелото црево генерално не се смета за болест на младата популација, изминативе дваесет години значително е зголемен бројот на регистрирани случаи на светско ниво на возраст помеѓу 20 и 49 години. Возраста…

Сѐ помлади луѓе заболуваат од карцином на дебелото…

Најважно е пациентите да се дијагностицираат во раната фаза на болеста, каде што самото оперативно лекување и отстранување на дебелото црево кое е заболено од карцином кај голем број пациенти значи трајно излекување, вели проф.…

Улцерозен колитис и Кронова болест

Ле­ку­ва­ње­то ре­чи­си се­ко­гаш поч­ну­ва со ме­ди­ка­мен­то­зен трет­ман. Кај по­те­шки­те об­ли­ци на бо­ле­ста, кои не ре­а­ги­ра­ат на кон­вен­ци­о­нал­ни­те и но­ви би­о­ло­шки трет­ма­ни, по­тре­бен е хи­рур­шки трет­ман. Тој мо­же да е еле­кти­вен (пла­ни­ран) и ур­ген­тен, кај акут­ни…