Како да препознаете воспаление на слепо црево?

Слепо црево е всушност црвовиден израсток чиј лумен е поврзан со почетниот дел на дебелото црево. Локализиран на 2 сантиметри од спојот на тенкото и дебелото црево. Овој орган ја изгубил својата функција во тек…