Сидеропенична анемија  – анемија поради дефицит на железо

Анемија или слабокрвност е намалување на масата на црвените крвни клетки и е најчесто нарушување на крвта. Улогата на еритроцитите е транспорт на кислородот од белите дробови до ткивата, а јаглеродниот диоксид од ткивата до…

Краниофацијални деформитети – реконструктивна ортогнатна хирургија

Реконструктивна ортогнатна хирургија е специјализирана гранка на максилофацијалната хирургија во чиј хируршки третман се диспропорциите на горната и долната вилица, брада, јаболчни и носни коски со цел да се промени нивната неусогласеност и позицијата за…

Повреди на глава кај деца

Децата се често изложени на повреди на главата поради разиграноста и нивниот темперамент. Повредите се случуваат при играње, одење, трчање. Обично настануваат во домашни услови, можат да се удрат на делови од мебелот, да паднат…

Што е ERCP?

Златен стандард во дијагноза и третман на болести на жолчното кесе, жолчните патишта и панкреасот ERCP (ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија) претставува неоперативна инванзивна ендоскопска процедура која се користи за дијагноза и третман на заболувања на жолчното…

Прецизна дијагноза и третман на тумори на дојка…

Биопсија со маркирање водена под ултразвук и мамографија. Хируршката биопсија со претходно маркирање под контрола на рендгенолошка метода претставува тимски процес. Оваа постапка претставува безбедна и прецизна метода која овозможува отстранување на бенигни туморски маси,…

Како полесно да се изборите со цревните инфекции

„Високите температури придонесуваат за полесно и побрзо размножување на бактериите, вирусите и цревните паразити, кои најмногу ги напаѓаат бебињата и малите дечиња со сè уште недоразвиен имунолошки систем. “ Најчеста причина поради која родителите ги…

Зошто пливањето е идеален спорт за секое дете?

Пливањето претставува единствената физичка активност со која треба да се запознае секое дете уште во најраната возраст. Тоа е спорт кој се изведува во вода, и буди убави и среќни емоции кај децата. Насекаде во…

Трансплантација на коскена срцевина

Новите трендови на трансплантација на коскена срцевина се со цел да се елиминира потребата од комплетно совпаѓање на кoскената срцевина меѓу донорот и примателот. Во таа насока, од голема важност се истражувањата од областа на…