ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА НЕПЛОДНОСТ

КОГА И КАКО СЕ ПРИМЕНУВА ЕНДОСКОПИЈА ПРИ ИВФ? Огромниот успех што го постигна ин витро фертилизацијата во последните неколку декади доведе до тоа асистираната репродукција денес сè повеќе да се препорачува како примарна опција на…

ТОКСОПЛАЗМА НАЈЗАСТАПЕНИОT ПАРАЗИТ КАЈ ЧОВЕКОТ

Токсоплазмата е инфективно заболување кое е предизвикано од паразитот Toxoplasma gondii кој e најзастапениот паразит кај човекот во светот. Природен домаќин на Toxoplasma gondii се мачките. Според актуелните статистички податоци, 40-50% од популацијата што живее…

БРЗА ДИЈАГНОЗА СО МИНИМАЛНО ЗРАЧЕЊЕ НА НОВИОТ КОМПЈУТЕРСКИ…

Клиничка болница „Аџибадем Систина“ е прва болница во регионот која инвестираше во најнова генерација компјутерски томограф Revolition Аpex CT 512 пресеци. На овој апарат може безбедно да се снимаат и бебиња од најмала возраст, пациенти…

ПРЕДНОСТИ НА 4 НАЈЧЕСТИ УРОЛОШКИ ЛАПАРОСКОПСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Во текот на изминатата декада, бевме сведоци на брз напредок и примена на лапароскопијата во сите полиња на хируршката практика. Но во ниту една друга хируршка гранка овие достигнувања не биле поприсутни како во урологијата.…

СПОЈ НА НАЈСОВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И ВРВНИ СПЕЦИЈАЛИСТИ

Клиничката болница „Аџибадем Систина“ континуирано вложува во најсовремена медицинска технологија. Сите оддели во болницата располагаат со апарати за дијагноза и третман кои се последна генерација на медицината. Она што е од големо значење за пациентите…

СИТЕ ПРОМЕНИ НА ТЕЛОТО ВО ЕДНА СЛИКА СО…

ПЕТ-центарот во „Аџибадем Систина“ располага со ПЕТ/КТ GE Discovery IQ апарат, кој користи Al-вештачка интелигенција за многу попрецизно детектирање и на најситните промени-лезии со големина  до 5 мм. ПЕТ/КТ се користи за процена на стадиумот на болеста, за детекција на…

РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА ГЕНЕТСКИ АБНОРМАЛНОСТИ НА ПЛОДОТ

Современата медицина денес постојано се унапредува и е насочена кон изнаоѓање на нови неинвазивни начини за откривање на најчестите генетски аномалии на плодот. Ова е од големо значење за понатамошното следење на бременоста и носење…

5 ЧЕКОРИ ДО УСПЕШНО ИВФ

Додека некои парови добиваат потомство за кратко време, други имаат тешкотии и се борат со неплодност. За среќа, со современите технологии и новитетите во асистираната репродукција, патот до бебе денес стана поедноставен. М-р д-р Александар…