ШТО ЈА ПРЕДИЗВИКУВА КАРЛИЧНАТА БОЛКА?

Карличната болка е најтежок симптом за лекарот. Истата може да биде акутна и хронична. Причините за карличната болка се различни и може да се комплицираат со слични, а понекогаш и со исти симптоми како симптомите…

Причина за чести уринарни инфекции – везикоуретерален рефлукс

Уринарната инфекција се дефинира како инвазија на микроорганизми во ткивото на уринарниот тракт или присуство на сигнификантен број на бактерии во урината. Кај новороденче и лесно покачена температура и симптоми како вознемиреност, грчеви, плачливост, намален…

Анестезија кај деца – што треба да знаат…

Познат е фактот дека подготвените деца подобро го поднесуваат престојот во болница. Но пред да почне родителот да го подготвува детето, потребно е и самиот да разбере што е можно повеќе за анестезиолошките постапки. Најдобри…

Револуционерен третман на зголемена простата

Простата е дел од репродуктивниот систем на мажот. Во младоста и во зрелото доба таа е дел од сексуалностa на мажот, a во поодминатите години на животот таа станува неодминлив здравствен проблем безмалку на секој…

Инхалаторна терапија – давајте ја само по препорака…

Најчеста дилема кај родителите на деца со опструктивен бронхит е дали лекот што е потребен за проширување на дишните патишта е поефикасен и побезбеден во форма на сируп или како инхалација? Д-р Тања Јованова, педијатар…

Сидеропенична анемија  – анемија поради дефицит на железо

Анемија или слабокрвност е намалување на масата на црвените крвни клетки и е најчесто нарушување на крвта. Улогата на еритроцитите е транспорт на кислородот од белите дробови до ткивата, а јаглеродниот диоксид од ткивата до…