ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА НЕПЛОДНОСТ

КОГА И КАКО СЕ ПРИМЕНУВА ЕНДОСКОПИЈА ПРИ ИВФ? Огромниот успех што го постигна ин витро фертилизацијата во последните неколку декади доведе до тоа асистираната репродукција денес сè повеќе да се препорачува како примарна опција на…

ПРЕДНОСТИ НА 4 НАЈЧЕСТИ УРОЛОШКИ ЛАПАРОСКОПСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Во текот на изминатата декада, бевме сведоци на брз напредок и примена на лапароскопијата во сите полиња на хируршката практика. Но во ниту една друга хируршка гранка овие достигнувања не биле поприсутни како во урологијата.…

ИНТЕРВЈУ СО ПРОФ. Д-Р МИРОСЛАВ ЃОРЃЕВИЌ СÈ ПОЧЕСТО…

Едно на 100 момчиња има вродена сложена аномалија таканаречена хипоспадија. Станува збор за нецелосен развој на машкиот полов орган и денеска е сè почеста, вели во интервју за Фактор проф. д-р Мирослав  Ѓорѓевиќ,  професор на…

РЕДОВНИТЕ УРЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ СЕ НАЈДОБРИОТ ЧУВАР НА МАШКОТО…

Kога се зборува за машкото здравје, не може а да не се посвети внимание на заболувањата на простатата. Тука спаѓаат воспалителните болести на простата, бенигна простатична хиперплазија (БПХ) и карциномот на простата. Урологотот од Клиничката…

НОВИ СОЗНАНИЈА: КОВИД-19 МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА И СТЕРИЛИТЕТ

Светот се соочи со болест која е нова и која ја има на целата планета – предизвикана е од коронавирусот, а самата предизвикува тежок акутен респираторен синдром. Многумина ја прележаа Ковид-19, но, за жал, во…

Револуционерен третман на зголемена простата

Простата е дел од репродуктивниот систем на мажот. Во младоста и во зрелото доба таа е дел од сексуалностa на мажот, a во поодминатите години на животот таа станува неодминлив здравствен проблем безмалку на секој…

Најголемите ризици за машкото здравје

Голем број истражувања покажале дека жените обрнуваат повеќе внимание на сопственото здравје, почесто одат на лекар и со самото тоа подолго живеат. Посилниот пол своето здравје секогаш го става на последно место на приоритети и…