ХПВ и ризикот од цервикален карцином

Хуман папилома вирусот (ХПВ) е најчеста вирусна инфекција на репродуктивниот систем. Најголем дел од сексуално активни жени и мажи може да бидат инфицирани и реинфицирани со вирусот во одреден период од животот. Инфекцијата со ХПВ…

Цисти на јајчници

Најголем дел од жените ќе се сретнат со некој вид цистична промена на јајчникот во одреден период од својот живот, без да почувствуваат одредени симптоми. Најчести се функционалните цисти, кои се создаваат како последица на…

Задолжителни прегледи за секоја современа жена

Современиот начин на живот од жените наметна да бидат успешни на работното место, да бидат грижливи мајки, добри сопруги, а во нивното секојдневие неизбежен декор се домашните обврски. Со еден збор, денешното темпо на живот…

7-те знаци на карцином на грло на матка

Цервикалниот карцином кој може да биде причина за смртност кај женската популација може да биде излекуван доколку се открие навреме. Најчеста причина за овој тип карцином е инфекцијата со Хуман папилома вирусот (ХПВ). Одредени типови…

Најчести прашања за HSG

Хистеросалпинографија или HSG е важна дијагностичка постапка за утврдување на плодноста кај жената. Најчесто се препорачува кај жени кои подолго време имаат проблем да останат бремени. Се изведува со помош на Х-зраци, со кои се…

Магнетна резонанца на дојки

Магнетната резонанца е метода која не користи јонизирачко зрачење. Тоа е метода која во процесот на создавање слика го користи магнетното поле, потпомогнато со одредени радиофреквентни сигнали на кои реагираат водородните атоми (човековото тело е…

Кога отоците во менопауза се сериозен знак?

Постојат голем број симптоми кои се заеднички кај жените во периодот на менопауза. Изостанокот на менструалниот циклус е резултат на промените во хормоните, а ваквата промена пак се одразува преку бројни промени во женското тело. …