КОГА ГЛАВОБОЛКАТА Е ОПАСНА?

СИМПТОМИ ШТО УКАЖУВААТ ДЕКА ТРЕБА ДА ПОСЕТИТЕ НЕВРОЛОГ Главоболките се вообичаена појава, речиси секој се жали на нив одвреме-навреме. Иако можат да бидат крајно непријатни, па дури и да ни го изместат секојдневното функционирање,  тие…

НАЈЧЕСТИ БОЛЕСТИ НА ’РБЕТОТ

СИМПТОМИ Најчестите болести на ’рбетот се тие од дегенеративна природа – состојба при која доаѓа до постепено нарушување на нормалната градба и функција на ‘рбетот. Овој процес е неминовен со годините, но не е кај…

ТРАНСНАЗАЛЕН ЕНДОСКОПСКИ ПРИСТАП – МИНИМАЛНО ИНВАЗИВЕН НАЧИН НА…

Идејата за постигнување на целта со што помалку инванзивни техники сè повеќе навлегува во модерната медицина, а посебно во хирургијата. Развојот на електрониката, оптиката, механиката, хемијата, фармакологијата и целокупната наука дава подлога за воведување нови…

ПРИ СЕКОЈА БОЛКА ВО ВРАТОТ ТРЕБА ДА СЕ…

НАЈГОЛЕМ БРОЈ ОД БОЛКИТЕ ВО ВРАТОТ ПОМИНУВААТ ЗА 6 НЕДЕЛИ Вратниот сегмент на ‘рбетот е најдинамичниот сегмент од ‘рбетниот столб. Тука се изведуваат движења во сите правци: свиткување, истегнување, ротација, движење напред-назад, странични движења и…

КОВИД-19 МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ТЕШКИ КОМПЛИКАЦИИ ВРЗ НЕРВНИОТ…

Лицата со невролошки заболувања треба строго да се придржуваат до мерките за заштита од коронавирусот - социјално дистанцирање, изолација и избегнување контакти во амбулантски и болнички услови. Но, кај пациентите со акутни невролошки заболувања ова…

Рана рехабилитација по мозочен удар

Задачата на физиотерапевтите не е едноставна, а наоѓа примена во секоја гранка од медицината. Од посебна важност се за пациентите од Одделот за неврологија, преку примената на невролошка рехабилитација во постојана соработка и тимска работа со доктор невролог. За раната рехабилитација…

Нема смртен случај во последните пет години: Во…

Тој е еден од најпризнаените детски неврохирурзи во светот - има работен стаж од 25 години, а во последните неколку, стапката на смртност на децата по интервенциите е нула. Д-р Мемет Озек, во истанбулската болница…

БРЗАТА РЕАКЦИЈА МОЖЕ ДА ГИ НАМАЛИ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД…

Мозочните удари најчесто настануваат без најава, како последица на некоја претхона состојба. Најчестите причини за ударот се нерегулираниот крвен притисок и нерегулираниот дијабетес, покаченото ниво на масти во крвта, аритмии, срцевите аномалии, како и вродените…