КОГА ГЛАВОБОЛКАТА Е ОПАСНА?

СИМПТОМИ ШТО УКАЖУВААТ ДЕКА ТРЕБА ДА ПОСЕТИТЕ НЕВРОЛОГ Главоболките се вообичаена појава, речиси секој се жали на нив одвреме-навреме. Иако можат да бидат крајно непријатни, па дури и да ни го изместат секојдневното функционирање,  тие…

НАЈЧЕСТИ БОЛЕСТИ НА ’РБЕТОТ

СИМПТОМИ Најчестите болести на ’рбетот се тие од дегенеративна природа – состојба при која доаѓа до постепено нарушување на нормалната градба и функција на ‘рбетот. Овој процес е неминовен со годините, но не е кај…

ТРАНСНАЗАЛЕН ЕНДОСКОПСКИ ПРИСТАП – МИНИМАЛНО ИНВАЗИВЕН НАЧИН НА…

Идејата за постигнување на целта со што помалку инванзивни техники сè повеќе навлегува во модерната медицина, а посебно во хирургијата. Развојот на електрониката, оптиката, механиката, хемијата, фармакологијата и целокупната наука дава подлога за воведување нови…

ПРИ СЕКОЈА БОЛКА ВО ВРАТОТ ТРЕБА ДА СЕ…

НАЈГОЛЕМ БРОЈ ОД БОЛКИТЕ ВО ВРАТОТ ПОМИНУВААТ ЗА 6 НЕДЕЛИ Вратниот сегмент на ‘рбетот е најдинамичниот сегмент од ‘рбетниот столб. Тука се изведуваат движења во сите правци: свиткување, истегнување, ротација, движење напред-назад, странични движења и…

КОВИД-19 МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ТЕШКИ КОМПЛИКАЦИИ ВРЗ НЕРВНИОТ…

Лицата со невролошки заболувања треба строго да се придржуваат до мерките за заштита од коронавирусот - социјално дистанцирање, изолација и избегнување контакти во амбулантски и болнички услови. Но, кај пациентите со акутни невролошки заболувања ова…

Рана рехабилитација по мозочен удар

Задачата на физиотерапевтите не е едноставна, а наоѓа примена во секоја гранка од медицината. Од посебна важност се за пациентите од Одделот за неврологија, преку примената на невролошка рехабилитација во постојана соработка и тимска работа со доктор невролог. За раната рехабилитација…

Нема смртен случај во последните пет години: Во…

Тој е еден од најпризнаените детски неврохирурзи во светот - има работен стаж од 25 години, а во последните неколку, стапката на смртност на децата по интервенциите е нула. Д-р Мемет Озек, во истанбулската болница…