Повреди на главата

Повредите на главата претставуваат голема група повреди кои се со висок процент на смртност. Овој вид трауми се особено значајни бидејќи може да доведат до инвалидитет и сериозни ментални нарушувања на личноста. Бројот на повреди…

Внимавајте на ’рбетот

Она што ги одделува овие повреди од другите се тешките, често и трајни последици кои ги оставаат, како директно врз физичкото и психичкото здравје на повредениот така и врз неговото семејство и општеството во целина.…

Совети за подобрување на силата на мозокот

Како стареете, вашата меморија се влошува. Затоа, постојат неколку работи кои можете да ги применувате со цел да го вежбате вашиот мозок и да го забавите процесот на губење на меморијата. Најдобро решение за да…

Водич за повреди на мозокот

Вашиот мозок е добро заштитен од надворешни повреди. Тој се наоѓа во внатрешноста на главата, заштитен со коскена структура, наречен череп. Исто истотака постојат слоеви на мембрани и течности кои сигурно го чуваат вашиот мозок…