Кај кого може да се јави синдромот „суво…

Синдромот суво око може да се јави кај секој човек, но под најголем ризик се луѓето постари од 50 години. Иако оваа состојба почесто се јавува кај жените, често ги зафаќа и мажите. Кај многумина…

Посетете офталмолог!

Многу е мал процентот на луѓето кои бараат медицинска помош за проблемите со своите очи. Најчести проблеми кои се јавуваат кај луѓето се токму иритациите кои се предизвикани од предолгото седење пред компјутер. Луѓето често…