ВО „АЏИБАДЕМ СИСТИНА“ ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА СРЦЕВА…

Позитивни резултати дава мултидисциплинарниот пристап во лекувањето на деца со срцеви мани, кој почна да функционира во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ откако се воспостави Одделот за детска кардиохирургија. Посебна предност на пристапот е што експерти…

ВИСОКИОТ ПРИТИСОК ПРИЧИНА ЗА СРЦЕВ УДАР, ПРОБЛЕМОТ СÈ…

Билион луѓе во светот имаат проблем со висок крвен притисок, а очекувањата се до 2025 година оваа бројка да порасне за 50%. Податоците покажуваат дека само една третина од нив се лекуваат, а добро регулиран…

ЛИЦАТА СО ХРОНИЧНИ И СРЦЕВИ ЗАБОЛУВАЊА НА УДАР…

Хронично болните лица и кардиолошките пациенти се повеќе изложени на ризик од коронавирусот Ковид-19. Препораките од кардилозите се доследно почитување на препораките на здравствените власти, колку што е можно повеќе да бидат изолирани од потенцијално…

Д-р Ендер Одемиш, детски кардиолог: Влегувам во тимот…

Во „Аџибадем Систина“ се формира тим од десетмина доктори кардиохирурзи, кардиолози, интернисти, анестезиолизи, перфузионисти и педијатри за кардиолошки интервенции кај деца, кој ќе го водат д-р Одемиш и д-р Владимир Чадиковски. „Аџибадем Систина“ има цел…

Се наследуваат ли срцевите болести?

Атеротромбозата како главна причина за болест на кардиоваскуларниот систем веќе не се смета за болест само на развиениот свет. Истата е присутна насекаде во светот и во сите социо-економски сталежи. Д-р Снежана Мешкоска Бонгард, кардиолог,…

Што открива стрес-тестот?

Исхемичните болести на срцето се најчеста причина за смртност во светски рамки. Најлесен и најефикасен метод за откривање и за проценка на овие болести е коронарниот стрес-тест. Д-р Марјан Димитровски, интервентен кардиолог, вели дека во…

Болка во градите, знак за проблеми со срцето

Коронарната артериска болест или исхемичната срцева болест е најчест облик на кардиоваскуларна болест. Во повеќето случаи се јавува со симптом на градна болка која е најчесто локализирана зад градната коска и која се шири кон…

Што да очекувате по коронарно стентирање?

Стентирањето на коронарните артерии претставува модерен начин на решавање на недоволното крвоснабдување на срцевиот мускул, а кое најчесто е последица на атеросклеротични промени на артериите. Коронарната артериска болест, а особено напреднатиот стадиум на атеросклероза се…