Нелекувана аритмија, причина за мозочен удар

Срцева аритмија се јавува кога ќе настане проблем со создавањето и преносот на електричните импулси во срцето, при што срцето мoже да работи многу бавно, пребрзо или неправилно. Проблемот со срцевата работа може да потекнува…

Виното го намалува ризикот од срцев удар

Многу студии потврдиле дека умерено конзумирање на вино значајно ја намалува смртноста од кардиоваскуларните заболувања. За благотворното дејство на виното знаел уште и Хипократ, кој го користел како антисептик, седатив, во подобрување на работата на…

Дали срцевите болести се наследуваат?

Атеротромбозата како главна причина за болест на кардиоваскуларниот систем веќе не се смета за болест само на развиениот свет. Истата е присутна насекаде во светот и во сите социо-економски сталежи. Д-р Снежана Мешкоска Бонгард, кардиолог,…

Интервенции на каротидни артерии

Стеснувањето и затнувањето на каротидните артерии (големи артерии на вратот кои го снабдуваат мозокот со крв) опфаќаат околу 30% од причини за настанување мозочен удар. Од посебно значење за појавата на мозочниот удар се промените…

Мастите – клуч за здраво срце

Срцето е орган кој игра главна улога во телото  на човекот. Одговорно е за протокот на крвта низ органите и клетките во организмот. За жал, токму заболувањата на срцето, особено коронарната артериска болест, се водечка…

Кога се прави коронарографија?

Коронарографија е дефинирана како инванзивна процедура со која се визуелизираат коронарните артерии на срцето со помош на контрастно средство вбризгано во самите артерии. Се препорачува кај пациенти претходно дијагностицирани за коронарна болест со некоја од…

Болести на митралната валвула

Митралната валвула е срцев залисток кој се наоѓа помеѓу левата преткомора и левата комора. Неговата функција е да овозможи крвта да тече во правилна насока, од лева срцева преткомора во лева срцева комора. Доколку дојде…

Замор и гушење први симптоми на срцева слабост

Срцето е орган кој пумпа крв во целото тело. Состојбата кога срцето мора да вложи поголема сила за да испумпа стандардна количина крв која му е потребна на нашето тело за секојдневниот живот е состојба…