Магнезиум за здраво срце

Калиумот е важен за здравјето на мускулите, но дали знаете дека магнезиумот е важен за здравјето на срцето? Тој е есенцијален минерал кој помага и за здравјето на коските, нервите и мускулите, како и за…

Реконструкција на митрален залисток

Долги години вградувањето вештачка протеза беше најприменуваната метода во хируршкиот третман на заболениот митрален залисток. Проф. д-р Александар Николиќ, кардиохирург, вели дека денес светските кардиохируршки центри сè повеќе преферираат реконструкција (поправка) на залистокот како суверена…

Интервју: Проф. Д-р Небојша Тасиќ – Кардиолог: И…

Кардио-васкуларните проблеми се модерна болест на денешницата, а жените, особено во периодот на пост-менопауза се изложени на поголем ризик од срцев и од мозочен удар. Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ минатата недела беше отворен првиот HISPA центар…

Бајпас операција премостување на стеснети крвни садови

Во групата на ризик-фактори кои зависат од нас се вбројуваат пушењето, дијабетот, дебелината, седечкиот начин на живот, стресот. Кардиоваскуларните заболувања, a посебносрцевите заболувања и мозочниот удар сена прво место како причинители за смртност и инвалидитет…

Нелекувана аритмија, причина за мозочен удар

Срцева аритмија се јавува кога ќе настане проблем со создавањето и преносот на електричните импулси во срцето, при што срцето мoже да работи многу бавно, пребрзо или неправилно. Проблемот со срцевата работа може да потекнува…

Интервенции на каротидни артерии

Стеснувањето и затнувањето на каротидните артерии (големи артерии на вратот кои го снабдуваат мозокот со крв) опфаќаат околу 30% од причини за настанување мозочен удар. Од посебно значење за појавата на мозочниот удар се промените…

Мастите – клуч за здраво срце

Срцето е орган кој игра главна улога во телото  на човекот. Одговорно е за протокот на крвта низ органите и клетките во организмот. За жал, токму заболувањата на срцето, особено коронарната артериска болест, се водечка…

Кога се прави коронарографија?

Коронарографија е дефинирана како инванзивна процедура со која се визуелизираат коронарните артерии на срцето со помош на контрастно средство вбризгано во самите артерии. Се препорачува кај пациенти претходно дијагностицирани за коронарна болест со некоја од…